เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000042
วันนี้ 000785
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
50 : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) [9 มี.ค. 64 ดู 79]
49 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด [22 ม.ค. 64 ดู 210]
48 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย) [29 ธ.ค. 63 ดู 181]
47 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง2 [17 ธ.ค. 63 ดู 188]
46 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง [17 ธ.ค. 63 ดู 181]
45 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด [17 ธ.ค. 63 ดู 180]
44 : ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 19 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) [14 ธ.ค. 63 ดู 220]
43 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [1 ธ.ค. 63 ดู 153]
42 : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี [3 พ.ย. 63 ดู 141]
41 : ราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี2 [3 พ.ย. 63 ดู 150]
40 : ประชาสัมพันธ์เผยแพรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด) [2 พ.ย. 63 ดู 158]
39 : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ(ทต.เกษตรวิสัย) [2 พ.ย. 63 ดู 104]
38 : การประมูลเช่าตลาดสด,พื้นที่ราชพัสดุและส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลหนองพอก [30 ก.ย. 63 ดู 251]
37 : ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองแวงม.7 บ.โพธิ์ทอง(อบต.โพธิ์ศรี) [28 ก.ย. 63 ดู 152]
36 : การจัดสวัสดิการให้เช่ารถสอบขับ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ(ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) [24 ก.ย. 63 ดู 188]
35 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ(ทต.เกษตรวิสัย) [18 ก.ย. 63 ดู 120]
34 : การประมูลให้เช่าเก็บเงินค่าบริการห้องน้ำตลาดสดเทศบาล(ทต.เกษตรวิสัย) [18 ก.ย. 63 ดู 137]
33 : ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชชพืช ตัดต้นไม้ฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) [18 ก.ย. 63 ดู 143]
32 : ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. 2564 [14 ก.ย. 63 ดู 138]
31 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสนามม้าฯ (ทต.เกษตรวิสัย) [11 ก.ย. 63 ดู 126]
30 : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) [31 ส.ค. 63 ดู 127]
29 : ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชพืชฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) [31 ส.ค. 63 ดู 135]
28 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง (อบต.นางาม) [31 ส.ค. 63 ดู 109]
27 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเทพลีลาฯ (ทต.เกษตรวิสัย) [25 ส.ค. 63 ดู 98]
26 : ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างเก่าชำรุด(รพ.เกษตรวิสัย) [17 ส.ค. 63 ดู 194]
25 : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) [13 ส.ค. 63 ดู 369]
24 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 2 โครงการ [30 ก.ค. 63 ดู 85]
23 : การประมูลเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.2063 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด [17 ก.ค. 63 ดู 228]
22 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ) [25 มิ.ย. 63 ดู 136]
21 : รายงานผลการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัด งวดที่ 11 [30 เม.ย. 63 ดู 135]

ทั้งหมด 50 แถว : 2