เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000103
วานนี้ 000106
เดือนนี้ 006653
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 124198
ปีก่อน 064101

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
82 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [29 ก.ย. 64 ดู 65]
81 : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [29 ก.ย. 64 ดู 61]
80 : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ อำเภอธวัชบุรี [15 ก.ย. 64 ดู 75]
79 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 5ชั้น ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [15 ก.ย. 64 ดู 70]
78 : ประกาศแผนการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคาร [14 ก.ย. 64 ดู 57]
77 : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) [13 ก.ย. 64 ดู 75]
76 : การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกนางแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 [26 ส.ค. 64 ดู 109]
75 : ประกาศจำหน่ายต้นไม้ในที่ดินราชพัสดุ (เทศบาลตำบลหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด) [23 มิ.ย. 64 ดู 277]
74 : ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด [7 มิ.ย. 64 ดู 213]
73 : แก้ไขประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด [2 มิ.ย. 64 ดู 238]
72 : ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด(เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) [31 พ.ค. 64 ดู 493]
71 : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ [21 เม.ย. 64 ดู 157]
70 : ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ [19 เม.ย. 64 ดู 162]
69 : ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ [19 เม.ย. 64 ดู 156]
68 : ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 เม.ย. 64 ดู 119]
67 : ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต [1 เม.ย. 64 ดู 122]
66 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องตรวจและห้องรังสีสแกนหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 งาน [18 มี.ค. 64 ดู 133]
65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสับสนุนบริการ [17 มี.ค. 64 ดู 202]
64 : ประกาศประกวดราคาซื้อยา Carvedilol 6.25 mg tablet จำนวนประมาณ 9,600 x 100 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 มี.ค. 64 ดู 72]
63 : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกรอและขัดกายอปุกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 1 เครื่อง [16 มี.ค. 64 ดู 80]
62 : ประกวดราคาเครื่องเร่งอนุภาค [12 มี.ค. 64 ดู 61]
61 : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) [9 มี.ค. 64 ดู 310]
60 : ประกาศประกวดราคาซื้อยา 0.9% Sodium Chloide injection 3 ml [8 มี.ค. 64 ดู 76]
59 : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือ OR จำนวน 22 รายการ [25 ก.พ. 64 ดู 67]
58 : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด [8 ก.พ. 64 ดู 77]
57 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด [22 ม.ค. 64 ดู 419]
56 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย) [29 ธ.ค. 63 ดู 290]
55 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา กิจกรรม ถ่ายทอดสดงานเปิดตัวหอโหวด 101 [24 ธ.ค. 63 ดู 82]
54 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา กิจกรรม ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้หอโหวด 101 [24 ธ.ค. 63 ดู 79]
53 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากิจกรรม ตกแต่งไฟและฉาบสีหอโหวด 101 [24 ธ.ค. 63 ดู 85]

ทั้งหมด 82 แถว : 3