เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000021
วันนี้ 000274
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

หนังสือเวียน

หนังสือเวียน
56 : ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [9 มิ.ย. 65 ดู 4]
55 : การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [7 มิ.ย. 65 ดู 19]
54 : การสำรวจการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [2 มิ.ย. 65 ดู 21]
53 : แนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด [1 มิ.ย. 65 ดู 20]
52 : การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 [18 พ.ค. 65 ดู 24]
51 : ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และเชิญชวนจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ [18 เม.ย. 65 ดู 108]
50 : การแต่งตั้งโฆษกกระทรวง รองโฆษฏกระทรวง และผู้ช่วยโฆษกกระทรวงมหาดไทย [24 มี.ค. 65 ดู 50]
49 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนหลัง [21 ก.พ. 65 ดู 89]
48 : กรมการขนส่งทางรางแจ้งสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ [17 ก.พ. 65 ดู 91]
47 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงฯใหม่ [17 ก.พ. 65 ดู 170]
46 : การอำนวยความสะดวกการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของ มสธ. [2 ก.พ. 65 ดู 169]
45 : นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด [31 ธ.ค. 64 ดู 123]
44 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 [7 ธ.ค. 64 ดู 233]
43 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [19 ต.ค. 64 ดู 278]
42 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564 [12 ต.ค. 64 ดู 316]
41 : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ รอบ 12 เดือน [29 ก.ย. 64 ดู 291]
40 : แนวทางการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด [18 ส.ค. 64 ดู 376]
39 : แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [18 ส.ค. 64 ดู 455]
38 : แจ้งช่องทางการติดต่หนังสือประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [18 ส.ค. 64 ดู 377]
37 : กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [17 ส.ค. 64 ดู 308]
36 : การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 [16 ก.ค. 64 ดู 371]
35 : ​แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [16 ก.ค. 64 ดู 257]
34 : รายงานการพัฒนาระบบราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [12 ก.ค. 64 ดู 242]
33 : การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ [23 มิ.ย. 64 ดู 174]
32 : แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 [15 มิ.ย. 64 ดู 208]
31 : ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต [27 พ.ค. 64 ดู 244]
30 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 3/2563) [10 มี.ค. 64 ดู 511]
29 : รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 [23 ก.พ. 64 ดู 444]
28 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 [23 ก.พ. 64 ดู 587]
27 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน [27 ม.ค. 64 ดู 376]

ทั้งหมด 56 แถว : 2