เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000018
วันนี้ 000575
วานนี้ 000692
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 019761
ปีนี้ 098697
ปีก่อน 149850

รับสมัคร

รับสมัคร
35 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) [14 มิ.ย. 65 ดู 95]
34 : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด) [6 มิ.ย. 65 ดู 62]
33 : ด่วน./รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) [21 เม.ย. 65 ดู 109]
32 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด) [11 เม.ย. 65 ดู 238]
31 : รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง [4 เม.ย. 65 ดู 89]
30 : รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งผูดูแลสนามบินปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด [11 มี.ค. 65 ดู 223]
29 : รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 2565 [4 มี.ค. 65 ดู 7509]
28 : รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงานสถิติปฏิบัติงาน [21 ก.พ. 65 ดู 274]
27 : ขยายเวลา รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [21 ก.พ. 65 ดู 203]
26 : ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [31 ม.ค. 65 ดู 207]
25 : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด [24 ม.ค. 65 ดู 256]
24 : ​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด [13 ม.ค. 65 ดู 249]
23 : ประกาศคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด [24 ธ.ค. 64 ดู 312]
22 : ยกเลิกประกาศการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [21 ธ.ค. 64 ดู 186]
21 : ประกาศการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [14 ธ.ค. 64 ดู 235]
20 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565 [23 พ.ย. 64 ดู 311]
19 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. [17 ส.ค. 64 ดู 510]
18 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (พมจ.ร้อยเอ็ด) [13 ก.ค. 64 ดู 2717]
17 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [6 ก.ค. 64 ดู 2588]
16 : รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย [2 ก.ค. 64 ดู 4009]
15 : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 [30 มิ.ย. 64 ดู 411]
14 : เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 [24 มิ.ย. 64 ดู 412]
13 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด) [9 มิ.ย. 64 ดู 1284]
12 : ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 [27 พ.ค. 64 ดู 235]
11 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [27 พ.ค. 64 ดู 469]
10 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" [24 ก.พ. 64 ดู 2280]
9 : ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 [22 ก.พ. 64 ดู 329]
8 : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ [19 ก.พ. 64 ดู 1004]
7 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 [15 ต.ค. 63 ดู 32599]
6 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [10 ส.ค. 63 ดู 983]

ทั้งหมด 35 แถว : 2