เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000043
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด


 • 10. แผนงานดำเนินงานประจำปี

 • 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 • 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • 17. E-Service

 • 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • 22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


View : 239