เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000025
วันนี้ 000518
วานนี้ 000746
เดือนนี้ 011660
เดือนก่อน 021505
ปีนี้ 070862
ปีก่อน 149850
ของฝาก

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด สินค้า OTOP ศาลากลางจังหวัด 0-4351-1260
OTOP-CITY องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-2533
เนยสดปาร์ค 08-5755-5239
แม่ยวนจิต 0-4351-2077
จรินทร์ 0-4351-1646
บ้านปั้นทิพย์ 08-4602-6689
เมืองไม้บาติก 0-4356-9048
นกน้อย 0-4351-1159
ร้อยเอ็ดไหมไทย 0-4352-0185
ร้านนันทวัฒน์ 08-9895-7448
บ้านหวายหลึม ร้อยเอ็ด 0-4355-0149
 
ของที่ระลึก
ข้าวหอมมะลิ เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มีความหอมมากถึง 2 เท่า (2AP) เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นข้าวที่หอม ยาว ขาว นุ่ม และอร่อย ได้รับการรับรอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) มีจำหน่ายทั้งข้าวขาว ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่บรรจุถุงตั้งแต่ขนาด 0.5 - 5 กก. ปัจจุบันมีการนำข้าวหอมมะลิไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ แป้งข้าวหอมมะลิ เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
ผ้าลายสาเกต ลายค้ำเภา หมายถึง ความซื่อสัตย์ การค้ำหรือพยุงไว้
ลายคองเอี้ย หมายถึง การเอื้ออำนวยกัน
ลายนาคน้อย หมายถึง น้ำ ความอุดมสมบูรณ์
ลายโคม หมายถึง ความแสงสว่าง
ลายหมากจับ หมายถึง ความติดตราตรึงใจ
(หมากจับ เป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่ตัดฝักแล้วดึงออกยากมาก มีสีม่วงหรือชมพู)
โหวต เป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประเภทเป่า ในอดีตโหวตประเภทหางใช้แกว่งเล่นในฤดูฝน
เกิดเสียงดังคล้ายสะนู มีการนำมาประยุกต์ปรับแต่งเสียงตามโน้ตสากล ใช้เป่าเป็นเพลงอันไพเราะ ปัจจุบันโหวตเป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดง
View : 5352