เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000029
วันนี้ 000324
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850
นายชนาส ชัชวาลวงศ์

นายชนาส  ชัชวาลวงศ์
ชื่อ : นายชนาส ชัชวาลวงศ์

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 089 203 4014

เว็บไซต์ : เว็บไซต์

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล  :  นายชนาส  ชัชวาลวงศ์
วันบรรจุ  :  
วันเกิด  :  27  สิงหาคม 2506  อายุ 57 ปี

 
โทรศัพท์

 
การศึกษา
-  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ( รัฐประศาสนศาสตร์ )สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
การศึกษาอบรม
-  อบรมหลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 48 
-  อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ 54
-  อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา“หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62”
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
-  เริ่มรับราชการ วันที่  6  มีนาคม  2532 รวมอายุราชการ 31 ปี 7 เดือน (นับถึง เดือน ตุลาคม 2563)
-  9 ต.ค.2563 - ปัจจุบัน รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ดำรงตำแหน่งสำคัญ
-  ปลัดอำเภอ
-  ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น
-  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ( 4 ปี )
-  นายอำเภอ  9  ปี
-  ปลัดจังหวัด 2  ปี
-  รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2  ปี