สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

22.68°C 22.68°C
ความชื้น : 86 %
ลม : 4.56 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000032
วานนี้ 000385
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 015283
ปีนี้ 032480
ปีก่อน 000000

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : เชิญชวนชาวร้อยเอ็ด สมัครเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล RUN LIONS ROI-ET ครั้งที่ 1 30 ต.ค. 63 15
2 : ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2563 (30 ตุลาคม 2563) 29 ต.ค. 63 142
3 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 25693 ครั้งที่ 9/2563 29 ต.ค. 63 51
4 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 29 ต.ค. 63 205
5 : คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2929/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 21 ต.ค. 63 252
6 : สมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ 2563-64" พร้อมใบสั่งซื้อ 20 ต.ค. 63 24
7 : กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึกฯ/พระบรมฉายาลักษณ์/ตัวอย่างพวงมาลา (13 ตุลาคม 2563 และ 23 ตุลาคม 2563) 8 ต.ค. 63 1641
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 15 ต.ค. 63 1185
2 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 ส.ค. 63 221
3 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 63 221
4 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ 1 ส.ค. 63 144
5 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ก.ค. 63 258
6 : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 ก.ค. 63 413
7 : การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 25 มิ.ย. 63 122
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 22 ต.ค. 63 70
2 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. 28 ก.ย. 63 127
3 : ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด) 22 ก.ย. 63 49
4 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2563 (ครั้งที่ 9/2563) 16 ก.ย. 63 93
5 : ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2563 26 ส.ค. 63 146
6 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2563 20 ส.ค. 63 68
7 : แจ้งขอแก้ไขคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0017.3/ ว486 20 ส.ค. 63 48
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : การประมูลเช่าตลาดสด,พื้นที่ราชพัสดุและส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลหนองพอก 30 ก.ย. 63 33
2 : ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองแวงม.7 บ.โพธิ์ทอง(อบต.โพธิ์ศรี) 28 ก.ย. 63 34
3 : การจัดสวัสดิการให้เช่ารถสอบขับ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ(ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 24 ก.ย. 63 37
4 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ(ทต.เกษตรวิสัย) 18 ก.ย. 63 49
5 : การประมูลให้เช่าเก็บเงินค่าบริการห้องน้ำตลาดสดเทศบาล(ทต.เกษตรวิสัย) 18 ก.ย. 63 56
6 : ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชชพืช ตัดต้นไม้ฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 18 ก.ย. 63 49
7 : ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ก.ย. 63 49
ดูเพิ่มเติม
– ยังไม่มีข้อมูล —
โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง -> คลิก

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

บึงพลาญชัย [366]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [229]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [164]

กู่กาสิงห์ เส้นทาง [184]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

บทเพลง [62]

ถวายพระพรชัยมงคล 1 [96]

จังหวัดร้อยเอ็ดถวา [100]

วันต่อต้านยาเสพติด [107]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม