เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓


ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด


ลงนามถวายพระพร


เว็บไซต์เก่า || เว็บไซต์ใหม่