ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การการรวบรวมข้อมูล การร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ผู้เดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม ทั้งจาก บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ทั้งเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม... »

บริการศูนย์ดำรงธรรม

เอกสารประกอบการอบรม

1. เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม

2. คู่มือการใช้งาน (ประชาชนทั่วไป)

ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม

3. info.go.th - เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม

4. info.go.th - คู่มือการใช้งาน (ประชาชนทั่วไป)

ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม

5. BizPortal - เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม

6. BizPortal - คู่มือการใช้งาน (ประชาชนทั่วไป)

ดาวน์โหลด