สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

28.9°C 28.9°C
ความชื้น : 84 %
ลม : 0 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000974
วานนี้ 000140
เดือนนี้ 003103
เดือนก่อน 008355
ปีนี้ 114117
ปีก่อน 064101

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : แจ้งกำชับให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด 17 ก.ย. 64 7
2 : แจ้งความคืบหน้าดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ 14 ก.ย. 64 114
3 : การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 6 ก.ย. 64 83
4 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามฯ 6 ก.ย. 64 32
5 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(สนง.การปฏิรูปที่ดินร้อยเอ็ด) 25 ส.ค. 64 202
6 : ด่วน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา 17 ส.ค. 64 145
7 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด) 13 ส.ค. 64 446
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. 17 ส.ค. 64 130
2 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (พมจ.ร้อยเอ็ด) 13 ก.ค. 64 2076
3 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ก.ค. 64 2206
4 : รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 ก.ค. 64 3483
5 : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 30 มิ.ย. 64 159
6 : เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 24 มิ.ย. 64 150
7 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด) 9 มิ.ย. 64 863
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : แนวทางการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ส.ค. 64 44
2 : แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 ส.ค. 64 103
3 : แจ้งช่องทางการติดต่หนังสือประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 ส.ค. 64 103
4 : กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ 17 ส.ค. 64 59
5 : การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 16 ก.ค. 64 129
6 : ​แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 16 ก.ค. 64 108
7 : รายงานการพัฒนาระบบราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 ก.ค. 64 105
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ อำเภอธวัชบุรี 15 ก.ย. 64 10
2 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 5ชั้น ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 15 ก.ย. 64 9
3 : ประกาศแผนการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคาร 14 ก.ย. 64 12
4 : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 13 ก.ย. 64 14
5 : การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกนางแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 26 ส.ค. 64 64
6 : ประกาศจำหน่ายต้นไม้ในที่ดินราชพัสดุ (เทศบาลตำบลหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด) 23 มิ.ย. 64 222
7 : ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด 7 มิ.ย. 64 177
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

หอโหวด หรือ หอชมเม [13]

บึงพลาญชัย [2073]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [1756]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [1324]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

ผู้ว่าราชการจังหวั [47]

สำนักงานหล่ากาชาดจ [72]

จังหวัดร้อยเอ็ด [51]

เหล่ากาชาดจังหวัดร [66]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม