สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

37°C 37°C
ความชื้น : 39 %
ลม : 2.06 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000029
วันนี้ 000873
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 8 เม.ย. 64 52
2 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 เม.ย. 64 102
3 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 3 เมษายน 2564 3 เม.ย. 64 282
4 : ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 1 เม.ย. 64 55
5 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) 30 มี.ค. 64 73
6 : ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธื QR Code แบบสอบถามข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 30 มี.ค. 64 27
7 : การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "เด็กอวด (ทำ) ดี" 29 มี.ค. 64 18
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" 24 ก.พ. 64 450
2 : ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 22 ก.พ. 64 60
3 : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ 19 ก.พ. 64 94
4 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 15 ต.ค. 63 13819
5 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 ส.ค. 63 548
6 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 63 574
7 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ 1 ส.ค. 63 349
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 3/2563) 10 มี.ค. 64 97
2 : รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 23 ก.พ. 64 102
3 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 23 ก.พ. 64 140
4 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน 27 ม.ค. 64 116
5 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 26 ม.ค. 64 330
6 : การประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 22 ม.ค. 64 192
7 : แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 8 ม.ค. 64 269
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) 9 มี.ค. 64 81
2 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 22 ม.ค. 64 210
3 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย) 29 ธ.ค. 63 181
4 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง2 17 ธ.ค. 63 189
5 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง 17 ธ.ค. 63 182
6 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 17 ธ.ค. 63 181
7 : ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 19 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) 14 ธ.ค. 63 221
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

บึงพลาญชัย [1144]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [881]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [652]

กู่กาสิงห์ เส้นทาง [751]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

หอโหวดร้อยเอ้ด [237]

MV ออนซอนหอโหวด๑๐๑ [768]

บทเพลง [290]

ถวายพระพรชัยมงคล 1 [364]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม