สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายภูสิต สมจิตต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

27.9°C 27.9°C
ความชื้น : 47 %
ลม : 5.66 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000018
วันนี้ 000428
วานนี้ 000123
เดือนนี้ 006066
เดือนก่อน 009943
ปีนี้ 133554
ปีก่อน 064101

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสมาชิกลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2565 26 พ.ย. 64 8
2 : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18 พ.ย. 64 86
3 : รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด 12 พ.ย. 64 85
4 : การประชุมสัมมนาวิชาการ "การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability for all : การถอดบทเรียน University To Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน" 12 พ.ย. 64 18
5 : การแต่งกายประจำวันข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดร้อยเอ็ด 4 พ.ย. 64 145
6 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 4 พ.ย. 64 32
7 : การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก และการแสดงธงชาติ ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 3 พ.ย. 64 41
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565 23 พ.ย. 64 18
2 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. 17 ส.ค. 64 329
3 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (พมจ.ร้อยเอ็ด) 13 ก.ค. 64 2342
4 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ก.ค. 64 2359
5 : รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 ก.ค. 64 3722
6 : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 30 มิ.ย. 64 275
7 : เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 24 มิ.ย. 64 269
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 19 ต.ค. 64 102
2 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564 12 ต.ค. 64 93
3 : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ รอบ 12 เดือน 29 ก.ย. 64 107
4 : แนวทางการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ส.ค. 64 143
5 : แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 ส.ค. 64 251
6 : แจ้งช่องทางการติดต่หนังสือประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 ส.ค. 64 226
7 : กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ 17 ส.ค. 64 173
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 ก.ย. 64 137
2 : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 ก.ย. 64 122
3 : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ อำเภอธวัชบุรี 15 ก.ย. 64 145
4 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 5ชั้น ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 15 ก.ย. 64 157
5 : ประกาศแผนการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคาร 14 ก.ย. 64 85
6 : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 13 ก.ย. 64 129
7 : การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกนางแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 26 ส.ค. 64 172
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

หอโหวด หรือ หอชมเม [794]

บึงพลาญชัย [2646]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [2400]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [1730]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

จังหวัดร้อยเอ็ดเชิ [202]

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ [266]

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดและ [970]

กิจกรรมบรมราชาภิเษ [200]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม