๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔


วันปิยมหาราช


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า


เข้าสู่เว็บไซต์