สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

29.44°C 26.67°C
ความชื้น : 93 %
ลม : 3.31 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000012
วันนี้ 000497
วานนี้ 000540
เดือนนี้ 016622
เดือนก่อน 018706
ปีนี้ 035328
ปีก่อน 064101

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : การจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global) 22 ก.พ. 64 22
2 : ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 22 ก.พ. 64 14
3 : ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกแห่งปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด 19 ก.พ. 64 18
4 : การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 15 ก.พ. 64 72
5 : สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน 12 ก.พ. 64 14
6 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 11 ก.พ. 64 38
7 : เลื่อนกำหนดเปิดอบรมและขยายเวลารับสมัครหลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ก.พ. 64 19
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" 24 ก.พ. 64 28
2 : ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 22 ก.พ. 64 8
3 : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ 19 ก.พ. 64 23
4 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 15 ต.ค. 63 9572
5 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 ส.ค. 63 481
6 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 63 491
7 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ 1 ส.ค. 63 292
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 23 ก.พ. 64 27
2 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 23 ก.พ. 64 59
3 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน 27 ม.ค. 64 70
4 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 26 ม.ค. 64 222
5 : การประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 22 ม.ค. 64 139
6 : แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 8 ม.ค. 64 193
7 : ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 8 ม.ค. 64 183
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 22 ม.ค. 64 137
2 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย) 29 ธ.ค. 63 118
3 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง2 17 ธ.ค. 63 127
4 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง 17 ธ.ค. 63 132
5 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 17 ธ.ค. 63 133
6 : ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 19 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) 14 ธ.ค. 63 153
7 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 1 ธ.ค. 63 127
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

บึงพลาญชัย [896]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [672]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [472]

กู่กาสิงห์ เส้นทาง [581]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

หอโหวดร้อยเอ้ด [108]

MV ออนซอนหอโหวด๑๐๑ [555]

บทเพลง [241]

ถวายพระพรชัยมงคล 1 [303]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม