วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า


ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์