หน่วยงานใช้งาน : 96.03%

290

สิทธิ์ STAFF : 52

52

สิทธิ์ USER : 446

446

โครงการอนุมัติ :
70.47 %

5839

รอตรวจสอบ :
1.46 %

121

กำลังบันทึก :
28.07 %

2326

สถิติการเสนอโครงการ (ทั้งหมด)
สถิติแบ่งตามงบประมาณ (ทั้งหมด)
สถิติการเสนอโครงการ (ส่วนราชการ)
สถิติการเสนอโครงการ (อำเภอ)
สถิติแบ่งตามงบประมาณ (ส่วนราชการ)
สถิติแบ่งตามงบประมาณ (อำเภอ)

สถิติแยกตามประเด็นการพัฒนา

สถิติแยกตามยุทธศาสตร์ชาติ

สถิติแยกตามแผนแม่บท