หน่วยงานใช้งาน : 96.03%

290

สิทธิ์ STAFF : 52

52

สิทธิ์ USER : 446

446

โครงการอนุมัติ :
70.21 %

5839

รอตรวจสอบ :
1.70 %

141

กำลังบันทึก :
28.09 %

2336

สถิติการเสนอโครงการ (ทั้งหมด)
สถิติแบ่งตามงบประมาณ (ทั้งหมด)
สถิติการเสนอโครงการ (ส่วนราชการ)
สถิติการเสนอโครงการ (อำเภอ)
สถิติแบ่งตามงบประมาณ (ส่วนราชการ)
สถิติแบ่งตามงบประมาณ (อำเภอ)

สถิติแยกตามประเด็นการพัฒนา

สถิติแยกตามยุทธศาสตร์ชาติ

สถิติแยกตามแผนแม่บท