หน่วยงานใช้งาน : 96.03%

290

สิทธิ์ STAFF : 52

52

สิทธิ์ USER : 446

446

โครงการอนุมัติ : 5839

5839

รอตรวจสอบ : 141

141

กำลังบันทึก : 2336

2336

User-Regist : ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

ข้อมูลผู้ใช้งานระบบนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสมัครขอใช้งานในระบบโปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อให้สะดวกต่อสมาชิกหรือผู้ใช้งาน จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตารางเพื่อการสืบค้นขึ้น และส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน จังหวัดขอปกปิกไว้เพื่อความปลอดภัย หากท่านต้องการให้ปกปิดข้อมูลเพิ่มเติม โปรแจ้งความประสงค์ในกลุ่มไลน์ Plan101 ได้ตลอกเวลาครับ