ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลต่าง ๆ

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่