Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" 30 พฤศจิกายน 2566 tom_it 8 รายละเอียด...
2 ร้อยเอ็ด หอการค้าไทย มอบรางวัลสำเภาทอง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤศจิกายน 2566 tom_it 9 รายละเอียด...
3 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จัดตั้งศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอ 29 พฤศจิกายน 2566 tom_it 11 รายละเอียด...
4 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2566 " 7 พฤศจิกายน 2566 tom_it 41 รายละเอียด...
5 เปิดปฏิบัติการ Kick off ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล 2 พฤศจิกายน 2566 tom_it 112 รายละเอียด...
6 ร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอเชียงขวัญ 1 พฤศจิกายน 2566 tom_it 56 รายละเอียด...
7 พิธีมอบรางวัลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) 31 ตุลาคม 2566 tom_it 104 รายละเอียด...
8 พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2566 31 ตุลาคม 2566 tom_it 62 รายละเอียด...
9 มอบใบประกาศเกียรติคุณส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS พร้อมป้าย HAPPY TOILET 31 ตุลาคม 2566 tom_it 65 รายละเอียด...
10 มอบรางวัล ?หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 31 ตุลาคม 2566 tom_it 54 รายละเอียด...
11 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรในวันพระ ณ วัดบ้านกู่ 29 ตุลาคม 2566 tom_it 71 รายละเอียด...
12 "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค" 29 ตุลาคม 2566 tom_it 64 รายละเอียด...
13 สืบสานส่งเสริมประเพณีให้คงอยู่กับวิถีพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น จัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566 28 ตุลาคม 2566 tom_it 51 รายละเอียด...
14 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566 28 ตุลาคม 2566 tom_it 60 รายละเอียด...
15 รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเชียงขวัญ 27 ตุลาคม 2566 tom_it 53 รายละเอียด...
16 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำทีมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด ทัวร์นาเม้นท์ระดับโลก 27 ตุลาคม 2566 tom_it 201 รายละเอียด...
17 ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อม จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ปี 2566 25 ตุลาคม 2566 tom_it 57 รายละเอียด...
18 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง 24 ตุลาคม 2566 tom_it 49 รายละเอียด...
19 ิพิธีวางพวงมาลา และถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2566 23 ตุลาคม 2566 tom_it 45 รายละเอียด...
20 พ่อเมืองร้อยเอ็ด ผูกแขนรับขวัญพี่น้องแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล 20 ตุลาคม 2566 tom_it 76 รายละเอียด...
21 ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 20 ตุลาคม 2566 tom_it 64 รายละเอียด...
22 ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ ผู้ประสบอุทกภัย 19 ตุลาคม 2566 tom_it 75 รายละเอียด...
23 จิตอาสาพัฒนาวัดใหญ่ศรีมหาธาตุ 19 ตุลาคม 2566 tom_it 54 รายละเอียด...
24 ร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน 19 ตุลาคม 2566 tom_it 50 รายละเอียด...
25 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สั่งการ ปภ. บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านดินแดง อำเภอจังหาร 19 ตุลาคม 2566 tom_it 131 รายละเอียด...
26 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด?รุดติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว พร้อมจัดเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชน 19 ตุลาคม 2566 tom_it 65 รายละเอียด...
27 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระ อำเภอจตุรพักตรพิมาน 14 ตุลาคม 2566 tom_it 63 รายละเอียด...
28 จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช 2566 13 ตุลาคม 2566 tom_it 68 รายละเอียด...
29 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิมเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2568) 13 กันยายน 2566 tom_it 191 รายละเอียด...
30 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้า 23 สิงหาคม 2566 tom_it 190 รายละเอียด...
31 นโยบายและแผนระดับชาติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 21 สิงหาคม 2566 tom_it 192 รายละเอียด...
32 กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ หนองแวง 28 กรกฎาคม 2566 tom_it 256 รายละเอียด...
33 ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 tom_it 229 รายละเอียด...
34 จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส. 27 กรกฎาคม 2566 tom_it 239 รายละเอียด...
35 จัดพิธีเชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ 27 กรกฎาคม 2566 tom_it 199 รายละเอียด...
36 จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง" 25 กรกฎาคม 2566 tom_it 203 รายละเอียด...
37 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ 24 กรกฎาคม 2566 tom_it 131 รายละเอียด...
38 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 21 กรกฎาคม 2566 tom_it 87 รายละเอียด...