Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     มัลติมีเดย-วีดีโอ

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว 7 พฤศจิกายน 2566 tom_it 37 รายละเอียด...
2 จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566 tom_it 70 รายละเอียด...
3 กิจกรรมกระทรวง รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง) 28 พฤศจิกายน 2565 tom_it 1529 รายละเอียด...
4 ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด 15 ตุลาคม 2565 tom_it 551 รายละเอียด...
5 เพลงรำวงมหาดไทย 26 กันยายน 2565 tom_it 907 รายละเอียด...
6 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด (ใหม่) 9 กันยายน 2565 tom_it 1005 รายละเอียด...
7 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด 5 กันยายน 2565 tom_it 927 รายละเอียด...
8 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 28 กรกฎาคม 2565 tom_it 670 รายละเอียด...
9 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) 28 กรกฎาคม 256 tom_it 498 รายละเอียด...
10 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แมบ้านมหาดไทย) 28 กรกฎาคม 2565 tom_it 270 รายละเอียด...