Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ธันวาคม 2566 tom_it 55 รายละเอียด...
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2566 tom_it 65 รายละเอียด...
3 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 20 พฤศจิกายน 2566 tom_it 29 รายละเอียด...
4 รับสมัครลูกจ้างหมุนเวียน 16 พฤศจิกายน 2566 tom_it 40 รายละเอียด...
5 รับสมัครงานตำแหน่ง Modellrt ปฏิบัติงาน ณ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว 20 พฤศจิกายน 2566 tom_it 24 รายละเอียด...
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 พฤศจิกายน 2566 tom_it 90 รายละเอียด...
7 รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1 พฤศจิกายน 2566 tom_it 76 รายละเอียด...
8 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 17 ตุลาคม 2566 tom_it 76 รายละเอียด...
9 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 13 ตุลาคม 2566 tom_it 86 รายละเอียด...
10 รางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 11 ตุลาคม 2566 tom_it 68 รายละเอียด...
11 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 ตุลาคม 2566 tom_it 93 รายละเอียด...
12 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 25 กันยายน 2566 tom_it 121 รายละเอียด...
13 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครลูกจ้างหมุนเวียน 6 กันยายน 2566 tom_it 97 รายละเอียด...
14 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Communication 4 กันยายน 2566 tom_it 93 รายละเอียด...
15 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง เปิดรับสมัครงาน 8 สิงหาคม 2566 tom_it 118 รายละเอียด...
16 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Regional Flood and Drought Management Centre 12 กรกฎาคม 2566 tom_it 123 รายละเอียด...
17 รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 28 มิถุนายน 2566 tom_it 144 รายละเอียด...
18 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Navigation Operation Specialist 16 มิถุนายน 2566 tom_it 172 รายละเอียด...
19 รับสมัครตำแหน่ง Personal Assistant to CEO และตำหน่ง Communication Officer 16 มิถุนายน 2566 tom_it 147 รายละเอียด...
20 รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 8 มิถุนายน 2566 tom_it 130 รายละเอียด...
21 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 184 รายละเอียด...
22 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือการวินิจฉัยร้องทุกข์ กทม. 12 พฤษภาคม 2566 tom_it 182 รายละเอียด...
23 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 27 เมษายน 2566 tom_it 138 รายละเอียด...
24 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด 19 เมษายน 2566 tom_it 157 รายละเอียด...
25 รับสมัครบุคคลผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ 9 มีนาคม 2566 tom_it 255 รายละเอียด...
26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 มีนาคม 2566 tom_it 269 รายละเอียด...
27 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2 มีนาคม 2566 tom_it 313 รายละเอียด...
28 สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 23 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 220 รายละเอียด...
29 แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 21 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 214 รายละเอียด...
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 220 รายละเอียด...
31 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 180 รายละเอียด...
32 เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 158 รายละเอียด...
33 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2566 tom_it 310 รายละเอียด...
34 รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 6 อัตรา 19 มกราคม 2566 tom_it 179 รายละเอียด...
35 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด) 16 ธันวาคม 2565 phanupong 438 รายละเอียด...
36 ด่วน./ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา จนท.บันทึกข้อมูล 2 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 336 รายละเอียด...
37 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือฯ 11 ตุลาคม 2565 tom_it 514 รายละเอียด...
38 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (ตรวจบัญชีสหกรณ์) 6 ตุลาคม 2565 tom_it 515 รายละเอียด...
39 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 2 มิถุนายน 2565 tom_it 392 รายละเอียด...
40 รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 22 เมษายน 2565 tom_it 426 รายละเอียด...
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 5 เมษายน 2565 tom_it 357 รายละเอียด...
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.จ.ร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 319 รายละเอียด...
43 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 860 รายละเอียด...
44 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 280 รายละเอียด...
45 ขยายเวลา รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 268 รายละเอียด...
46 รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 288 รายละเอียด...
47 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 31 มกราคม 2565 tom_it 281 รายละเอียด...
48 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2564 tom_it 311 รายละเอียด...
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 13 มกราคม 2565 tom_it 404 รายละเอียด...