Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 สรุปผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ 4 (eMENSCR) 9 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 10:20:09
2 สรุปผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ 3 (eMENSCR) 10 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 10:19:52
3 สรุปผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 9 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 20:52:45
4 สรุปผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 12 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 09:56:59
5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบจังหวัด) 87 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 10:18:31
6 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบจังหวัด) 109 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:20:29
7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบจังหวัด) 103 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:20:15