• darkblurbg
  ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง (Break The Corruption)
  8 ธันวาคม 2566
 • darkblurbg
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  7 ธันวาคม 2566
 • darkblurbg
  ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 6 คูหา (ตลาดหนองแคน)
  6 ธันวาคม 2566
 • darkblurbg
  ประกวดราคคาจ้าว
  6 ธันวาคม 2566
 • darkblurbg
  หน้าสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  4 ธันวาคม 2566
 • darkblurbg
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  1 ธันวาคม 2566
 • darkblurbg
  ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"
  30 พฤศจิกายน 2566
 • darkblurbg
  ร้อยเอ็ด หอการค้าไทย มอบรางวัลสำเภาทอง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
  30 พฤศจิกายน 2566

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

15 พฤศจิกายน 2566    :    ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ครั้งที่ 11/2566) อ่านแล้ว : 174   tom_it 24 ตุลาคม 2566    :    สัมมนาวิชาการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) อ่านแล้ว : 117   tom_it 20 ตุลาคม 2566    :    อนุมัติการแต่งตั้งกงสุลกิตติมาศักดิ์ต่างประเทศ ในประเทศไทย อ่านแล้ว : 126   tom_it 9 ตุลาคม 2566    :    ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566) อ่านแล้ว : 134   tom_it 8 สิงหาคม 2566    :    ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566) อ่านแล้ว : 444   tom_it 7 สิงหาคม 2566    :    ตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ใหม่ อ่านแล้ว : 246   tom_it 21 มิถุนายน 2566    :    รางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2566 อ่านแล้ว : 340   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

29 พฤศจิกายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2566 อ่านแล้ว : 38   tom_it 22 กันยายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2566 อ่านแล้ว : 280   tom_it 27 กรกฎาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2566 อ่านแล้ว : 313   tom_it 28 มิถุนายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 อ่านแล้ว : 309   tom_it 25 พฤษภาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 อ่านแล้ว : 530   tom_it 27 เมษายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 อ่านแล้ว : 517   tom_it 28 มีนาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 อ่านแล้ว : 536   tom_it
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

29 พฤศจิกายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2566 อ่านแล้ว : 22   tom_it 22 กันยายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2566 อ่านแล้ว : 134   tom_it 27 กรกฎาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2566 อ่านแล้ว : 262   tom_it 28 มิถุนายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2566 อ่านแล้ว : 302   tom_it 25 พฤษภาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 อ่านแล้ว : 434   tom_it 27 เมษายน 2566    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 อ่านแล้ว : 436   tom_it 28 มีนาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 อ่านแล้ว : 454   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

7 พฤศจิกายน 2566

ผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว

รายละเอียด...
31 ตุลาคม 2566

จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายละเอียด...
28 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมกระทรวง รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง)

รายละเอียด...
More..

A-C-T-I-V-I-T-Y !! N E W S

ข่าวสาร/กิจกกรม - ผู้บริหาร

ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"
อ่าน : 11   tom_it 2023-12-01 02:37:46

30 พฤศจิกายน 2566

ร้อยเอ็ด หอการค้าไทย มอบรางวัลสำเภาทอง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
อ่าน : 12   tom_it 2023-12-01 02:30:00

30 พฤศจิกายน 2566

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จัดตั้งศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอ
อ่าน : 24   tom_it 2023-11-29 03:28:46

29 พฤศจิกายน 2566

ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2566 "
อ่าน : 45   tom_it 2023-11-07 05:01:10

7 พฤศจิกายน 2566

เปิดปฏิบัติการ Kick off ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
อ่าน : 127   tom_it 2023-11-02 03:02:06

2 พฤศจิกายน 2566

ร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอเชียงขวัญ
อ่าน : 59   tom_it 2023-11-01 03:35:52

1 พฤศจิกายน 2566

D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน DhamrongPro 2023-12-08 17:02:06 415 รายละเอียด
2 คู่มือการใช้งาน Plan101Pro โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 2023-12-09 00:45:00 1,709 รายละเอียด
3 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2023-12-08 16:44:14 645 รายละเอียด
4 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-12-09 03:42:18 969 รายละเอียด
5 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-12-08 19:49:49 1,073 รายละเอียด
6 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2023-12-08 22:13:53 4,058 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 3339 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 4202 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...