• darkblurbg
  รับสมัครบุคคลผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่
  9 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  9 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลางและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง"
  8 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
  2 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  2 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  28 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน
  27 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศบาลตำบลหนองพอก อาคาร คสล.3ชั้น
  27 กุมภาพันธ์ 2566

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

14 มีนาคม 2566    :    หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 อ่านแล้ว : 48   tom_it 2 มีนาคม 2566    :    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 อ่านแล้ว : 60   tom_it 15 กุมภาพันธ์ 2566    :    หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 อ่านแล้ว : 70   tom_it 11 มกราคม 2566    :    รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต อ่านแล้ว : 191   tom_it 11 มกราคม 2566    :    ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 อ่านแล้ว : 332   tom_it 30 พฤศจิกายน 2565    :    เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) อ่านแล้ว : 300   tom_it 27 สิงหาคม 2565    :    การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 อ่านแล้ว : 230   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

28 กุมภาพันธ์ 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 อ่านแล้ว : 94   tom_it 26 ธันวาคม 2565    :    วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2565 อ่านแล้ว : 308   phanupong 28 พฤศจิกายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 29 พ.ย. 2565 อ่านแล้ว : 396   phanupong 27 ตุลาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 อ่านแล้ว : 412   phanupong 26 กันยายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 อ่านแล้ว : 418   phanupong 25 สิงหาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2565 อ่านแล้ว : 530   phanupong 17 สิงหาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการโควิด-19 อ่านแล้ว : 393   tom_it
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

28 กุมภาพันธ์ 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 อ่านแล้ว : 48   tom_it 26 ธันวาคม 2565    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2565 อ่านแล้ว : 229   phanupong 28 ตุลาคม 2565    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 200   tom_it 28 พฤศจิกายน 2565    :    รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 248   phanupong 9 สิงหาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 อ่านแล้ว : 207   tom_it 2 พฤษภาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 อ่านแล้ว : 218   tom_it 25 มีนาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 อ่านแล้ว : 215   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

28 พฤศจิกายน 2565

รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง)

รายละเอียด...
15 ตุลาคม 2565

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียด...
26 กันยายน 2565

เพลงรำวงมหาดไทย

รายละเอียด...
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 คู่มือการใช้งาน Plan101Pro โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 2023-03-23 07:33:33 129 รายละเอียด
2 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2023-03-22 18:27:09 125 รายละเอียด
3 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-03-22 21:48:52 260 รายละเอียด
4 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-03-22 18:46:56 460 รายละเอียด
5 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2023-03-22 17:43:00 1,350 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 1085 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 2083 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...