• darkblurbg
  การประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
  17 พฤษภาคม 2567
 • darkblurbg
  ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือก สว. ปี 2567 ย้ำบูรณการความร่วมมือภาคีเครือข่าย
  14 พฤษภาคม 2567
 • darkblurbg
  ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  14 พฤษภาคม 2567
 • darkblurbg
  ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาอุดร ธมมปญโญ มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์
  9 พฤษภาคม 2567
 • darkblurbg
  ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 5 รายการ
  15 พฤษภาคม 2567
 • darkblurbg
  คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนบริหารจัดการโรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
  15 พฤษภาคม 2567
 • darkblurbg
  จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย
  7 พฤษภาคม 2567
 • darkblurbg
  นายกฯเศรษฐา เยือนร้อยเอ็ดแก้ปัญหาแหล่งน้ำและแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้แก่ชาวร้อยเอ็ด
  5 พฤษภาคม 2567

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

7 พฤษภาคม 2567    :    รัฐบาลอนุมัติการแต่งตั้งกงสุลใหญ่ และกงสุลกิติมาศักดิ์ต่างประเทศ ในประเทศไทย อ่านแล้ว : 62   tom_it 23 เมษายน 2567    :    ขอรับการสนับสนุนพวงหรีดและการ์ดของชำร่วยระดมทุนเพื่อสภากาชาดไทย อ่านแล้ว : 219   tom_it 3 เมษายน 2567    :    ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านแล้ว : 278   tom_it 2 เมษายน 2567    :    แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับพิธีการและประเพณีปฏิบัติทางการฑูต อ่านแล้ว : 266   tom_it 18 มีนาคม 2567    :    มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา 13 อ่านแล้ว : 314   tom_it 14 มีนาคม 2567    :    ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย อ่านแล้ว : 220   tom_it 7 มีนาคม 2567    :    แนวปฏิบัติในยการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ อ่านแล้ว : 222   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

20 เมษายน 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2567 อ่านแล้ว : 205   tom_it 28 มีนาคม 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 อ่านแล้ว : 215   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 อ่านแล้ว : 341   tom_it 26 มกราคม 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 อ่านแล้ว : 443   tom_it 29 พฤศจิกายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2566 อ่านแล้ว : 492   tom_it 22 กันยายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2566 อ่านแล้ว : 550   tom_it 27 กรกฎาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2566 อ่านแล้ว : 765   tom_it
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

2 เมษายน 2567    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2567 อ่านแล้ว : 306   tom_it 19 มีนาคม 2567    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2567 อ่านแล้ว : 325   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2567    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2567 อ่านแล้ว : 485   tom_it 26 มกราคม 2567    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2566 อ่านแล้ว : 391   tom_it 29 พฤศจิกายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2566 อ่านแล้ว : 545   tom_it 22 กันยายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2566 อ่านแล้ว : 421   tom_it 27 กรกฎาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2566 อ่านแล้ว : 642   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

23 เมษายน 2567

วีดิทัศน์เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

รายละเอียด...
4 มีนาคม 2567

นายกฯ ดีใจชาวร้อยเอ็ด ต้อนรับอบอุ่น พอใจบริหารจัดการน้ำ

รายละเอียด...
12 ธันวาคม 2566

เชิญชวนประชาชนทุกสิทธิการรักษา นำบัตรยืนยันตัวตน

รายละเอียด...
More..

A-C-T-I-V-I-T-Y !! N E W S

ข่าวสาร/กิจกกรม - ผู้บริหาร

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือก สว. ปี 2567 ย้ำบูรณการความร่วมมือภาคีเครือข่าย
อ่าน : 24   tom_it 2024-05-17 03:46:36

14 พฤษภาคม 2567

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่าน : 33   tom_it 2024-05-17 03:34:39

14 พฤษภาคม 2567

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาอุดร ธมมปญโญ มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์
อ่าน : 31   tom_it 2024-05-17 02:56:18

9 พฤษภาคม 2567

นายกฯเศรษฐา เยือนร้อยเอ็ดแก้ปัญหาแหล่งน้ำและแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้แก่ชาวร้อยเอ็ด
อ่าน : 76   tom_it 2024-05-08 04:30:10

5 พฤษภาคม 2567

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล? เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
อ่าน : 68   tom_it 2024-05-08 04:21:24

4 พฤษภาคม 2567

ร้อยเอ็ด สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
อ่าน : 73   tom_it 2024-05-08 04:10:55

3 พฤษภาคม 2567

D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน DhamrongPro 2024-05-20 01:27:46 920 รายละเอียด
2 คู่มือการใช้งาน Plan101Pro โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 2024-05-20 02:49:22 2,605 รายละเอียด
3 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2024-05-20 01:28:39 1,252 รายละเอียด
4 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2024-05-20 01:27:29 1,424 รายละเอียด
5 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2024-05-20 01:27:32 1,544 รายละเอียด
6 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2024-05-20 02:54:31 5,285 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 5790 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 7087 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...