ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน และหรือบุคคลทั่วไป ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

 

 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่