วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่