ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส จ.ร้อยเอ็ด

 

เอกสาร ดาวน์โหลด