องค์การอนามัยโลก แนะ !! ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

วัคซีนมีประโยชน์ ลดเสี่ยง เลี่ยงเสียชีวิต
ฉีด ต้าน เชื้อ เพื่อลูกหลาน
ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี ที่ติดเชื้อโควิดเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงเป็น 14 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก ๆ คนหลายล้านทั่วโลกได้รับวัคซีนCOVID-19 อย่างปลอดภัยมากกว่า6,000 ล้านโดส วัคซีนโควิด19 ช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดการเสียชีวิต
หากติดเชื้อโควิด 19 อาการข้างเคียงของวัคซีนพบได้บ้าง แต่มักไม่รุนแรง แต่เมื่อชั่งนำ้หนักดูแล้ว การฉีดวัคซีนมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงมาก
ฉีด ต้าน เชื้อ เพื่อลูกหลาน
ที่มา : World Health Organization Thailand 
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ