ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญบุคลากรภาครัฐและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่