หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

        วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น. นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ และมี ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (ท) หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด