ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังฯ
  • ฉบับที่ 59  
  • ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565

 ดาวน์โหลดประกาศจังหวัด ที่นี่