• darkblurbg
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2566
  22 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านอ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  19 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณ จนท. ทุกฝ่ายเสียสละดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์
  18 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)
  17 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น เทศกาลสงกรานต์ 2567
  17 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ร้อยเอ็ด ทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
  13 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ร้อยเอ็ด สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567 วันแรก
  12 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ร้อยเอ็ด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567
  10 เมษายน 2567

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

3 เมษายน 2567    :    ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านแล้ว : 76   tom_it 2 เมษายน 2567    :    แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับพิธีการและประเพณีปฏิบัติทางการฑูต อ่านแล้ว : 166   tom_it 18 มีนาคม 2567    :    มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา 13 อ่านแล้ว : 111   tom_it 14 มีนาคม 2567    :    ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย อ่านแล้ว : 116   tom_it 7 มีนาคม 2567    :    แนวปฏิบัติในยการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ อ่านแล้ว : 127   tom_it 27 กุมภาพันธ์ 2567    :    การดำเนินการตามพิธีการทางการทูต อ่านแล้ว : 130   tom_it 14 กุมภาพันธ์ 2567    :    ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2566 อ่านแล้ว : 239   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

20 เมษายน 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2567 อ่านแล้ว : 24   tom_it 28 มีนาคม 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 อ่านแล้ว : 114   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 อ่านแล้ว : 243   tom_it 26 มกราคม 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 อ่านแล้ว : 344   tom_it 29 พฤศจิกายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2566 อ่านแล้ว : 333   tom_it 22 กันยายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2566 อ่านแล้ว : 452   tom_it 27 กรกฎาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2566 อ่านแล้ว : 571   tom_it
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

2 เมษายน 2567    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2567 อ่านแล้ว : 140   tom_it 19 มีนาคม 2567    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2567 อ่านแล้ว : 192   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2567    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2567 อ่านแล้ว : 282   tom_it 26 มกราคม 2567    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2566 อ่านแล้ว : 289   tom_it 29 พฤศจิกายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2566 อ่านแล้ว : 348   tom_it 22 กันยายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2566 อ่านแล้ว : 310   tom_it 27 กรกฎาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2566 อ่านแล้ว : 547   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

4 มีนาคม 2567

นายกฯ ดีใจชาวร้อยเอ็ด ต้อนรับอบอุ่น พอใจบริหารจัดการน้ำ

รายละเอียด...
12 ธันวาคม 2566

เชิญชวนประชาชนทุกสิทธิการรักษา นำบัตรยืนยันตัวตน

รายละเอียด...
12 ธันวาคม 2566

สัมภาษณ์งานข้าวหอมมะลิ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด...
More..

A-C-T-I-V-I-T-Y !! N E W S

ข่าวสาร/กิจกกรม - ผู้บริหาร

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านอ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ่าน : 10   tom_it 2024-04-22 05:01:54

19 เมษายน 2567

ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณ จนท. ทุกฝ่ายเสียสละดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์
อ่าน : 73   tom_it 2024-04-18 03:37:31

18 เมษายน 2567

ร้อยเอ็ด ทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
อ่าน : 29   tom_it 2024-04-17 04:00:33

13 เมษายน 2567

ร้อยเอ็ด สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567 วันแรก
อ่าน : 28   tom_it 2024-04-17 03:51:07

12 เมษายน 2567

ร้อยเอ็ด จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2567
อ่าน : 32   tom_it 2024-04-17 03:33:02

10 เมษายน 2567

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำท้องถิ่นจังหวัด และ ทสจ. ร่วมประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ กับ UN มหาดไทย
อ่าน : 49   tom_it 2024-04-10 03:25:44

5 เมษายน 2567

D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน DhamrongPro 2024-04-20 23:26:10 706 รายละเอียด
2 คู่มือการใช้งาน Plan101Pro โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 2024-04-21 19:44:35 2,202 รายละเอียด
3 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2024-04-21 07:07:18 1,134 รายละเอียด
4 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2024-04-22 00:05:38 1,267 รายละเอียด
5 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2024-04-20 11:30:18 1,389 รายละเอียด
6 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2024-04-22 08:52:23 4,528 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 5153 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 6399 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...