• darkblurbg
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  12 สิงหาคม 2565
 • darkblurbg
  ร้อยเอ็ด แจกถุงผ้าอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน
  13 สิงหาคม 2565
 • darkblurbg
  เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯ
  13 สิงหาคม 2565
 • darkblurbg
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  12 สิงหาคม 2565
 • darkblurbg
  ทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ
  12 สิงหาคม 2565
 • darkblurbg
  ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้
  12 สิงหาคม 2565
 • darkblurbg
  จิตอาสาพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ
  11 กรกฎาคม 2565
 • darkblurbg
  จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเนื่องในวันรพี
  5 สิงหาคม 2565

I T A - สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 ITA จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 2022-02-03 03:42:48 275 รายละเอียด
S T R A T E G Y - ยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (2566 - 2570) 2022-02-21 04:01:46 137 รายละเอียด
P L A N I N G - แผนพัฒนาจังหวัด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 2022-02-21 05:48:21 86 รายละเอียด
2 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 2022-02-21 05:38:36 45 รายละเอียด
3 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565 (2563) 2022-02-21 04:37:51 39 รายละเอียด
A C T I O N - แผนปฏิบัติราชการประจำปี
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-02-23 10:28:44 48 รายละเอียด
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2022-02-23 10:26:51 40 รายละเอียด
3 บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 2022-02-23 08:12:06 37 รายละเอียด
M O N N E Y - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 2022-02-23 10:32:19 46 รายละเอียด
2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 2022-02-23 10:31:12 33 รายละเอียด
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2022-08-11 17:18:08 43 รายละเอียด
2 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2022-08-13 23:46:08 73 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 28 0 รายละเอียด เพิ่มเติม...