• darkblurbg
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
  3 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ ITA ประจำปี 2566
  1 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
  26 มกราคม 2566
 • darkblurbg
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT
  26 มกราคม 2566
 • darkblurbg
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  24 มกราคม 2566
 • darkblurbg
  ทุนเรียนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ
  24 มกราคม 2566
 • darkblurbg
  รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
  23 มกราคม 2566
 • darkblurbg
  ผลการคัดเลือกการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด
  19 มกราคม 2566

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

11 มกราคม 2566    :    รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต อ่านแล้ว : 91   tom_it 11 มกราคม 2566    :    ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 อ่านแล้ว : 196   tom_it 30 พฤศจิกายน 2565    :    เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) อ่านแล้ว : 223   tom_it 27 สิงหาคม 2565    :    การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 อ่านแล้ว : 150   tom_it 22 กรกฎาคม 2565    :    เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 อ่านแล้ว : 146   tom_it 20 เมษายน 2565    :    เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 อ่านแล้ว : 139   tom_it 17 มีนาคม 2565    :    เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 อ่านแล้ว : 131   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

26 ธันวาคม 2565    :    วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2565 อ่านแล้ว : 193   phanupong 28 พฤศจิกายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 29 พ.ย. 2565 อ่านแล้ว : 313   phanupong 27 ตุลาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 อ่านแล้ว : 327   phanupong 26 กันยายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 อ่านแล้ว : 343   phanupong 25 สิงหาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2565 อ่านแล้ว : 457   phanupong 17 สิงหาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการโควิด-19 อ่านแล้ว : 312   tom_it
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

26 ธันวาคม 2565    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2565 อ่านแล้ว : 123   phanupong 28 ตุลาคม 2565    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 122   tom_it 28 พฤศจิกายน 2565    :    รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 173   phanupong 9 สิงหาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 อ่านแล้ว : 135   tom_it 2 พฤษภาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 อ่านแล้ว : 146   tom_it 25 มีนาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 อ่านแล้ว : 129   tom_it 10 กุมภาพันธ์ 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 อ่านแล้ว : 134   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

28 พฤศจิกายน 2565

รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง)

รายละเอียด...
15 ตุลาคม 2565

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียด...
26 กันยายน 2565

เพลงรำวงมหาดไทย

รายละเอียด...
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2023-02-06 12:37:55 51 รายละเอียด
2 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-02-05 18:02:09 184 รายละเอียด
3 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-02-06 14:38:16 344 รายละเอียด
4 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2023-02-06 02:25:19 345 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 846 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 1720 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...